หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ลงทะเบียน คำถามคำตอบ การติดต่อกับศูนย์ทดสอบ ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด เมนูต่างๆ
SMART for Work (สำหรับเข้าทำงาน คลิกดูรายละเอียด)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
2/2565 6 ม.ค. - 19 ม.ค. 65 29 ม.ค. 65
3/2565 3 มี.ค. - 16 มี.ค. 65 27 มี.ค. 65
4/2565 28 เม.ย. - 11 พ.ค. 65 22 พ.ค. 65
5/2565 7 ก.ค. - 20 ก.ค. 65 31 ก.ค. 65
6/2565 18 ส.ค. - 31 ส.ค. 65 11 ก.ย. 65

    

การรับเข้าระดับปริญญาตรี คณะพาณิชย์ฯ
ศูนย์ทดสอบด้านการจัดการฯ


                                              

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ SMART-PV ครั้งที่ 1/2565
ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ "การทดสอบความรู้ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน" (SMART-PV)

กำหนดประกาศคะแนน SMART for WORK 5/2565 (สอบ 31 ก.ค. 65)
คะแนน SMART for WORK ครั้งที่ 6/2565 ซึ่งจัดสอบไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565

SMART ระดับปริญญาโท (SMART-II คลิกดูรายละเอียด)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
1/2565 3 ม.ค. - 16 ม.ค. 65 23 ม.ค. 65
2/2565 1 ก.พ. - 13 ก.พ. 65 20 ก.พ. 65
3/2565 1 มี.ค. - 13 มี.ค. 65 20 มี.ค. 65
4/2565 4 เม.ย. - 17 เม.ย. 65 24 เม.ย. 65
5/2565 9 พ.ค. - 22 พ.ค. 65 29 พ.ค. 65
6/2565 13 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 65 3 ก.ค. 65


ตัวอย่างข้อสอบ ตารางแจกแจงคะแนน

 

โครงการที่รับผลคะแนน SMART
ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
รับตรงฯ  BBA  IBMP  EBM  DBTM
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (SMART-II)
MBA  MBA-HRM  MAP  MRE  MSMIS  MIM    MIF  Ph.D.
วิทยาลัยนวัตกรรม  MBE เศรษฐศาสตร์

ผู้เข้าเยี่ยมชม = 11333052 Copyright © 2005 SMART CENTER. All rights reserved.Best view 800*600 pixel, IE Browser.Online:4