หัวข้อข่าว :  กำหนดการสอบ SMART-II 4/2564 รูปแบบ Online
รายละเอียด :  อุปกรณ์การสอบ
ผู้เข้าสอบต้องมีอุปกรณ์ 2 เครื่อง เครื่องที่ 1 ใช้สำหรับทำข้อสอบผ่าน Google Form เครื่องที่ 2 ใช้ถ่ายทอดภาพและเสียงการทำข้อสอบตลอดระยะเวลาในการสอบมายังกรรมการคุมสอบ สถานที่ในการสอบ Online จะต้องมีสัญญาณ internet ที่ดี

รับสมัครและชำระเงิน
1-14 พฤศจิกายน 2564

ผู้เข้าสอบจะได้รับรายละเอียดต่างๆ พร้อม Link ข้อสอบ และ Zoom ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ทางอีเมลที่ผู้สมัครให้ไว้ในการลงทะเบียน

ทางศูนย์ทดสอบฯ ได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนวันสอบในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น.Copyright © 2005 SMART CENTER. All rights reserved.Best view 800*600 pixel, IE Browser.Online:1