หัวข้อข่าว :  กำหนดการสอบ SMART-II สำหรับเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2564
รายละเอียด :  กำหนดการสอบ SMART-II (สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา) ปีการศึกษา 2564

# ครั้งที่ 1/2564 รับสมัคร: 11-24 มกราคม 2564 วันสอบ: 30 มกราคม 2564 เวลา: 10.00 - 12.00 น. สนามสอบ: ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ยกเลิก)

# ครั้งที่ 2/2564 รับสมัคร: 8-21 มีนาคม 2564 วันสอบ: 27 มีนาคม 2564 เวลา: 10.00 - 12.00 น. สนามสอบ: ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

# ครั้งที่ 3/2564 รับสมัคร 5-19 เมษายน 2564 วันสอบ: 24 เมษายน 2564 เวลา: 10.00 - 12.00 น. สนามสอบ: ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ทั้งนี้ผลสอบสามารถใช้ในการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ในปีการศึกษา 2564Copyright © 2005 SMART CENTER. All rights reserved.Best view 800*600 pixel, IE Browser.Online:5