หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ลงทะเบียน คำถามคำตอบ การติดต่อกับศูนย์ทดสอบ ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด เมนูต่างๆ
 
ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ แผนที่ (หมายเลข 18)


Tel : 0-2613-2199, 0-2224-9730, 0-2226-4511
Fax : 0-2225-2111
E-mail : smart@tbs.tu.ac.thCopyright © 2005 SMART CENTER. All rights reserved.Best view 800*600 pixel, IE Browser.Online:5